NASZE AUSSIE » GINA

Preeminent Line GINA LEE

ur.  08.07.2010 

suczka hodowlana

zgryz nożycowy

uzębienie pełne

ogon długi

 

HC HSF4 -  gen Normal / Normal - Clear
CEA - gen Normal / Normal - Clear

PRA – gen  Normal / Normal - Clear
MDR1 gen + / +

 

HD A - wolna od dysplazji

badanie na pozostałe choroby wolna